มีอะไรใหม่ใน Thai School Lunch

7/3/57 ชี้แจง วิธีการเทียบคะแนนสารอาหารกับปริมาณที่ร่างกายต้องการ

ระบบคะแนนที่ใช้ใน Thai School Lunch นั้น หากได้คะแนนเท่ากับ 12 คะแนน เทียบได้กับ 40% ของความต้องการประจำวัน ซึ่งเท่ากับเป้าหมาย 100% ที่ควรได้จากอาหารกลางวันและนมโรงเรียนรวมกัน สามารถเทียบเกณฑ์นี้ได้กับทุกสารอาหารที่ระบบนำเสนอ และหากได้คะแนนเท่ากับ 10 คะแนน ก็จะเทียบได้กับ 33.33% หรือ 1 ใน 3 ของความต้องการประจำวัน
22/10/56 สรุปอันดับการใช้งานระบบ Thai School Lunch จากผู้ใช้งานในสังกัด สพฐ.
10 อันดับ เขตที่มีส่วนร่วมในการใช้งานระบบมากที่สุด (ข้อมูลถึงวันที่ 18 ต.ค. 56)


10 อันดับ เขตที่มีการจัดสำรับอาหารเฉลี่ยต่อโรงเรียนมากที่สุด (ข้อมูลถึงวันที่ 18 ต.ค. 56)


10 อันดับ โรงเรียนที่มีการจัดสำรับอาหารมากที่สุด (ข้อมูลถึงวันที่ 18 ต.ค. 56)


7/6/56 ชี้แจง การสร้าง/แก้ไขสำรับย้อนหลังนั้น จะคำนวณราคาวัตถุดิบ จากราคาล่าสุด ณ วันที่ ที่ยังไม่เกินวันที่ของสำรับ
ตัวอย่างการคำนวณเป็นดังนี้

10/6/56   มะนาวราคา = 5 บาท
14/6/56   แก้ไขราคามะนาวเป็น = 7 บาท
15/6/56   ทำการสร้างสำรับของวันที่ 15/6/56
                ราคามะนาวที่นำมาคำนวณ = 7 บาท
18/6/56   ทำการสร้างสำรับย้อนหลังของวันที่ 12/6/56
                ราคามะนาวที่นำมาคำนวณ = 5 บาท
6/6/56 ปรับปรุงระบบให้สามารถสร้างหรือแก้ไขสำรับอาหารย้อนหลังได้แล้ว
16/5/56 ปรับปรุงระบบให้สามารถแก้ไขหรือลบสำรับที่ไม่มีรายการอาหาร (มีคะแนนเป็น 0) ได้แล้ว
15/5/56 ผู้ดูแลเขตสามารถแก้ไข username ของโรงเรียนได้แล้ว กรุณาศึกษาวิธีการตั้งชื่อได้ที่หน้า FAQ
9/5/56 เพิ่มหน้า FAQ ดูคำถามที่พบบ่อย
21/2/56 สามารถเพิ่ม/แก้ไข ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ในข้อมูลผู้ใช้งาน
1/2/56 สามารถเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบให้เป็น 0 บาท ได้
www.thaischoollunch.in.th

เนคเทคเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งเพื่อศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของเนคเทค
โปรดแจ้งให้เนคเทคทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-5646900 ต่อ 2338-2340 โทรสาร 02-5646901-3