เรียน ผู้ใช้งานระบบ Thai School Lunch

ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามการใช้ผลงานระบบ Thai School Lunch ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบ ท่านสามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่นี่ค่ะ [ตอบแบบสอบถาม] ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 เม.ย. 2567 ขอขอบคุณสำหรับการสละเวลาเพื่อตอบสอบถามนี้ค่ะ
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 สถานศึกษาที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนจะไม่สามารถใช้งานระบบ Thai School Lunch และ KidDiary ได้ ขอให้ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ เพื่อที่ท่านจะได้รับบัญชีผู้ใช้งานของโรงเรียน (ชื่อบัญชีใหม่) สำหรับเข้าใช้บริการ
 
ลืมรหัสผ่าน

ร่วมพัฒนาโดย

   

เนคเทคเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งเพื่อศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของเนคเทค
โปรดแจ้งให้เนคเทคทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-5646900 ต่อ 2338-2340 โทรสาร 02-5646901-3