ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
   

เรียนผู้ใช้งาน

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ผลงานระบบ Thai School Lunch เพื่อประเมินผลการใช้งานระบบและเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาระบบต่อไป

โดยท่านสามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่นี่ [ตอบแบบสอบถาม] ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาตอบแบบถามดังกล่าวค่ะ

 
 • เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำแบบสอบถามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเพื่อการพัฒนาขึ้น จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ทุกท่านตอบแบบสอบถามออนไลน์นี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง ตอบแบบสอบถาม
 •   ดูเพิ่มเติม
  7/3/57 ชี้แจง วิธีการเทียบคะแนนสารอาหารกับปริมาณที่ร่างกายต้องการ ดูต่อ
  22/10/56 สรุปอันดับการใช้งานระบบ Thai School Lunch จากผู้ใช้งานในสังกัด สพฐ.

    ดูเพิ่มเติม
    โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสฯ ร่วมกับสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล และเนคเทค จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนในการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพโดยใช้ระบบออนไลน์ Thai School Lunch และการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. – 12 พ.ค. 2559 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรม ได้ที่ http://www.inmu.mahidol.ac.th/inmucal/index.php
    ดูเพิ่มเติม
  ร่วมพัฒนาโดย

     

  www.sizethailand.org/lunch

  เนคเทคเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งเพื่อศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
  ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของเนคเทค
  โปรดแจ้งให้เนคเทคทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ 02-5646900 ต่อ 2338-2340 โทรสาร 02-5646901-3