ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
   

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท. สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานระบบ Thai School Lunch ได้แล้ว

 • โรงเรียนสังกัด อปท. ลงทะเบียนได้ที่    https://www.thaischoollunch.in.th/dla_register.php
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ลงทะเบียนได้ที่    https://register.kiddiary.in.th/user/register_childhood

 • ทั้งนี้ สำหรับ ศพด. จะได้รับรหัสผ่านทาง SMS โดยสามารถศึกษาคู่มือการลงทะเบียนของ ศพด. ได้ที่    คู่มือการลงทะเบียน

  ข้อแนะนำ  เนื่องจากมีการ update ฐานข้อมูล ทำให้จากนี้ไปการใส่ password ต้องเป็น case sensitive (ไม่สามารถใช้อักษรตัวเล็กตัวใหญ่แทนกันได้) รหัสผ่านไม่มีเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับผู้ที่มีรหัสผ่านเป็นตัวอักษรเล็กใหญ่ปะปนกัน ต้องพิมพ์ให้ถูกต้องตรงกันเท่านั้น

   
 • เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำแบบสอบถามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเพื่อการพัฒนาขึ้น จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ทุกท่านตอบแบบสอบถามออนไลน์นี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง ตอบแบบสอบถาม
 •   ดูเพิ่มเติม
   
 • ชี้แจง วิธีการเทียบคะแนนสารอาหารกับปริมาณที่ร่างกายต้องการ ดูต่อ
 •   ดูเพิ่มเติม
    โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสฯ ร่วมกับสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล และเนคเทค จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนในการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพโดยใช้ระบบออนไลน์ Thai School Lunch และการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. – 12 พ.ค. 2559 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรม ได้ที่ http://www.inmu.mahidol.ac.th/inmucal/index.php
    ดูเพิ่มเติม
  ร่วมพัฒนาโดย

     

  www.thaischoollunch.in.th

  เนคเทคเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งเพื่อศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
  ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของเนคเทค
  โปรดแจ้งให้เนคเทคทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ 02-5646900 ต่อ 2338-2340 โทรสาร 02-5646901-3