ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
   
ประชาสัมพันธ์

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการใช้งานระบบ KidDiary School เพื่อบันทึกและติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กนักเรียน สามารถเชื่อมต่อระบบ TSL กับ KidDiary ได้ โดยการกดปุ่ม "เชื่อมต่อระบบ KidDiary" ที่หน้าข้อมูลผู้ใช้งาน (ดูวิธีการเชื่อมต่อระบบได้ที่ https://school.kiddiary.in.th/register/obec) เมื่อทำการเชื่อมต่อระบบเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถลงชื่อเข้าใช้งานระบบ KidDiary โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ชุดเดียวกับ TSL ได้เลยค่ะ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถลงละเบียนและใช้งาน Thai School Lunch for BMA ได้แล้วที่ https://bma.thaischoollunch.in.th

โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท. สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานระบบ Thai School Lunch ได้แล้ว โดย

โรงเรียนสังกัด อปท. ลงทะเบียนได้ที่    https://www.thaischoollunch.in.th/dla_register.php

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ลงทะเบียนได้ที่    https://register.kiddiary.in.th/user/register

หน่วยงานนิเทศที่กำกับดูแล (อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต./สสจ.) ลงทะเบียนได้ที่    https://register.kiddiary.in.th/org/register

ทั้งนี้ สำหรับ ศพด. จะได้รับรหัสผ่านทาง SMS โดยสามารถศึกษาคู่มือการลงทะเบียนของ ศพด. ได้ที่    คู่มือการลงทะเบียน

 
 • สวทช.-สพฐ.-สถ. ผนึกพลังบูรณาการข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียนทั่วประเทศพัฒนา Big Data นำเทคโนโลยี AI เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสุขภาวะที่ดีของเด็กไทย : การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนและอาหารกลางวันในโรงเรียนเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

 •   ดูเพิ่มเติม
   
 • ชี้แจง วิธีการเทียบคะแนนสารอาหารกับปริมาณที่ร่างกายต้องการ ดูต่อ
 •   ดูเพิ่มเติม
    โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสฯ ร่วมกับสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล และเนคเทค จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนในการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพโดยใช้ระบบออนไลน์ Thai School Lunch และการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. – 12 พ.ค. 2559 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรม ได้ที่ http://www.inmu.mahidol.ac.th/inmucal/index.php
    ดูเพิ่มเติม
  ร่วมพัฒนาโดย

     

  www.thaischoollunch.in.th

  เนคเทคเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งเพื่อศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
  ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของเนคเทค
  โปรดแจ้งให้เนคเทคทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ 02-5646900 ต่อ 2338-2340 โทรสาร 02-5646901-3