คำถามที่พบบ่อย

Q: ต้องการคู่มือการใช้งานระบบ
A: หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานแล้ว สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ได้ที่หน้าดาวน์โหลด

Q: โรงเรียนลืม username และ password
A: โรงเรียนสามารถติดต่อขอทราบชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ได้จาก สพป.ที่สังกัด

Q: วิธีกำหนด username ให้โรงเรียน
A: เกณฑ์การตั้งชื่อ username ให้โรงเรียน มีดังนี้
    1. ต้องไม่มีอักษรภาษาไทยและห้ามมีช่องว่างเด็ดขาด (ให้ใช้อักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น)
    2. ต้องไม่ซ้ำกัน (อาจใช้ code ของโรงเรียน)
    3. มีความยาวไม่เกิน 8 ตัวอักษร

Q: กำหนด username ให้โรงเรียนผิด อยากใช้ชื่อใหม่ต้องทำอย่างไร
A: สามารถแก้ไข username ของโรงเรียนได้ โดยเข้าไปที่หน้าผู้ดูแลเขต และไปที่แก้ไขข้อมูลโรงเรียน

Q: อยากเปลี่ยน password ต้องทำอย่างไร
A: ข้อมูลส่วนตัวและ password สามารถแก้ไขได้ที่เมนู "ข้อมูลผู้ใช้งาน" แต่สำหรับ username นั้น มีเพียงผู้ใช้งานระดับเขตที่สามารถแก้ไขได้

Q: อยากใช้งานระบบโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
A: ระบบ Thai School Lunch ถูกพัฒนามาให้ใช้งานแบบออนไลน์เท่านั้น หากเครื่องผู้ใช้งานไม่ได้เชื่อมอินเตอร์เน็ต ก็จะไม่สามารถใช้งานระบบได้

Q: อยากเพิ่มเมนูอาหารตามความต้องการของโรงเรียนและท้องถิ่นที่ไม่มีในระบบ
A: ผู้ใช้งานสามารถกรอกแบบฟอร์ม "แบบบันทึกส่วนประกอบเมนูอาหารกลางวันโรงเรียน" (ดูที่หน้าดาวน์โหลด) แล้วส่งไปยังสถาบันโภชนาการเพื่อทำการประเมินคุณค่าสารอาหารและพิจารณาเพื่อเพิ่มในระบบต่อไป

Q: อยากทราบวิธีการเทียบคะแนนสารอาหารกับปริมาณที่ร่างกายต้องการ
A: ระบบคะแนนที่ใช้ใน Thai School Lunch นั้น หากได้คะแนนเท่ากับ 12 คะแนน เทียบได้กับ 40% ของความต้องการประจำวัน ซึ่งเท่ากับเป้าหมาย 100% ที่ควรได้จากอาหารกลางวันและนมโรงเรียนรวมกัน สามารถเทียบเกณฑ์นี้ได้กับทุกสารอาหารที่ระบบนำเสนอ และหากได้คะแนนเท่ากับ 10 คะแนน ก็จะเทียบได้กับ 33.33% หรือ 1 ใน 3 ของความต้องการประจำวัน หากจะคำนวณคะแนนกลับเป็นปริมาณสารอาหาร สามารถเทียบกับตารางปริมาณสารอาหารต่อ 1 คะแนน ได้ดังนี้

Q: อยากทราบความหมายแถบสีคะแนนคุณค่าสารอาหาร
A:


www.thaischoollunch.in.th

เนคเทคเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งเพื่อศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของเนคเทค
โปรดแจ้งให้เนคเทคทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-5646900 ต่อ 2338-2340 โทรสาร 02-5646901-3